User Tools

Site Tools


17682-ununenni-la-gi

Ununenni,  119Uue
Tính chất chung
Tên, ký hiệu ununenni, Uue
Phiên âm un-un-en-ni
Ununenni trong bảng tuần hoàn
Số nguyên tử (Z) 119
Khối lượng nguyên tử chuẩn (Ar) không rõ
Phân loại   kim loại kiềm
Nhóm, phân lớp 1, s
Chu kỳ Chu kỳ 8
Cấu hình electron [Uuo] 8s1(dự đoán)

mỗi lớp

2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, 1 (dự đoán)
Tính chất vật lý
Tính chất nguyên tử
Trạng thái ôxy hóa 1, 3[1]dự đoán

Ununenni (phát âm như "un-un-en-ni"; tên quốc tế: ununennium; còn được gọi eka-franci hay nguyên tố 119) là tên tạm thời của một nguyên tố hóa học giả thuyết trong bảng tuần hoàn có ký hiệu tạm thời là Uue và số nguyên tử là 119. Ununenni sẽ trở thành nguyên tố đầu tiên trong chu kỳ nguyên tố thứ 8. Cho tới ngày nay, các cuộc thí nghiệm để tổng hợp nguyên tố này chưa thành công. Vì nó nằm ở dưới các kim loại kiềm trong bảng tuần hoàn, nó có thể có các thuộc tính giống như franxi hoặc xêzi và do đó có thể tác động rất mạnh đối với nước và không khí, tuy hiện tượng tương đối có thể làm cho nó tác động yếu hơn franxi và xêzi). Một trạng thái ôxy hóa được dự đoán là +1; tuy nhiên, không giống các kim loại kiềm khác, nó cũng sẽ có trạng thái ôxy hóa +3 theo dự đoán.

Các nhà khoa học đã thử tổng hợp ununenni năm 1985 bằng cách bắn các ion canxi-48 vào einsteini-254 tại máy gia tốc hạt superHILAC ở Berkeley, California. Họ không nhận ra nguyên tử nào và sản lượng hạn chế là 300 nb.[2]

25499Es + 4820Ca302119Uue* → không có nguyên tử

Vào tháng 5 năm 2012, có dự án thử tổng hợp ununenni-296 bằng cách bắn titan vào berkeli tại Trung tâm Nghiên cứu về Ion Nặng GSI Helmholtz tại Darmstadt, Đức.[3]

  1. ^ Haire, Richard G. (2006). “Transactinides and the future elements”. Trong Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean. The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (ấn bản 3). Dordrecht, Hà Lan: Springer Science+Business Media. tr. 1724. ISBN 1-4020-3555-1. 
  2. ^ Lougheed, R. W.; Landrum, J. H.; Hulet, E. K.; Wild, J. F.; Dougan, R. J.; Dougan, A. D.; Gäggeler, H.; Schädel, M.; Moody, K. J.; Gregorich, K. E.; Seaborg, G. T. (1985). “Search for superheavy elements using 48Ca + 254Esg reaction”. Physical Reviews C 32 (5): 1760–1763. Bibcode:1985PhRvC..32.1760L. doi:10.1103/PhysRevC.32.1760. 
  3. ^ “Modern alchemy: Turning a line”. The Economist. 
17682-ununenni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)