User Tools

Site Tools


17678-unterklettgau-huy-n-la-gi

Huyện Unterklettgau (tiếng Pháp: District du Unterklettgau, tiếng Đức: Bezirk Unterklettgau) là một huyện hành chính của Thụy Sĩ. Huyện này thuộc bang Bang Schaffhausen. Huyện Unterklettgau có diện tích 41 km², dân số theo thống kê của cục thống kê Thụy Sĩ năm 1999 là 4293 người. Trung tâm của huyện đóng ở Hallau. Mã của huyện là 1406.[2]

17678-unterklettgau-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)