User Tools

Site Tools


17654-uni-o-da-vit-ria-la-gi

União da Vitória là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 720,005 km², dân số năm 2007 là 53048 người, mật độ 72 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
17654-uni-o-da-vit-ria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)