User Tools

Site Tools


17653-uni-o-da-serra-la-gi

União da Serra là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 130,991 km², dân số năm 2007 là 1666 người, mật độ 12,72 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
17653-uni-o-da-serra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)