User Tools

Site Tools


17639-umuarama-la-gi

Umuarama là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 1227,425 km², dân số năm 2012 là 103.000 người, mật độ 80,5 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
17639-umuarama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)