User Tools

Site Tools


17635-umburatiba-la-gi

Umburatiba là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 404,892 km², dân số năm 2007 là 2776 người, mật độ 7 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
17635-umburatiba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)