User Tools

Site Tools


17594-uirapuru-la-gi

Uirapuru là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 1153,472 km², dân số năm 2007 là 3087 người, mật độ 2,7 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
17594-uirapuru-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)