User Tools

Site Tools


17564-ubirat-la-gi

Ubiratã là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 652,581 km², dân số năm 2007 là 21672 người, mật độ 29,8 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
17564-ubirat-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)