User Tools

Site Tools


17498-turkiella-tridentatus-la-gi

Turkiella tridentatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Turkiella
Loài (species) T. tridentatus
Danh pháp hai phần
Turkiella tridentatus
Loew, 1871

Turkiella tridentatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Turkiella tridentatus được Loew miêu tả năm 1871.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Turkiella tridentatus tại Wikispecies
17498-turkiella-tridentatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)