User Tools

Site Tools


17470-tup-ssi-la-gi

Tupãssi là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 310,912 km², dân số năm 2007 là 7960 người, mật độ 26,73 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
17470-tup-ssi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)