User Tools

Site Tools


17463-tuneiras-do-oeste-la-gi

Tuneiras do Oeste là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 698,87 km², dân số năm 2007 là 8806 người, mật độ 10,3 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
17463-tuneiras-do-oeste-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)