User Tools

Site Tools


17460-tunas-do-paran-la-gi

Tunas do Paraná là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 668,481 km², dân số năm 2007 là 6465 người, mật độ 6,2 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
17460-tunas-do-paran-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)