User Tools

Site Tools


17411-tsacasiella-neavei-la-gi

Tsacasiella neavei
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Tsacasiella
Loài (species) T. neavei
Danh pháp hai phần
Tsacasiella neavei
(Ricardo, 1919)

Tsacasiella neavei là một loài ruồi trong họ Asilidae. Tsacasiella neavei được Ricardo miêu tả năm 1919.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Tsacasiella neavei tại Wikispecies
17411-tsacasiella-neavei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)