User Tools

Site Tools


17409-tsacasiella-blanda-la-gi

Tsacasiella blanda
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Tsacasiella
Loài (species) T. blanda
Danh pháp hai phần
Tsacasiella blanda
Tsacas, 1969

Tsacasiella blanda là một loài ruồi trong họ Asilidae. Tsacasiella blanda được Tsacas miêu tả năm 1969.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Tsacasiella blanda tại Wikispecies
17409-tsacasiella-blanda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)