User Tools

Site Tools


17378-triorla-tibialis-la-gi

Triorla tibialis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Triorla
Loài (species) T. tibialis
Danh pháp hai phần
Triorla tibialis
Macquart, 1838

Triorla tibialis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Triorla tibialis được Macquart miêu tả năm 1838.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Triorla tibialis tại Wikispecies
17378-triorla-tibialis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)