User Tools

Site Tools


17375-triorla-interrupta-la-gi

Triorla interrupta
Male Robber Fly (Triorla interrupta).jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Triorla
Loài (species) T. interrupta
Danh pháp hai phần
Triorla interrupta
(Macquart, 1834)

Triorla interrupta là một loài ruồi trong họ Asilidae. Triorla interrupta được Macquart miêu tả năm 1834.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Triorla interrupta tại Wikimedia Commons
17375-triorla-interrupta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)