User Tools

Site Tools


17373-triorla-argyrogaster-la-gi

Triorla argyrogaster
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Triorla
Loài (species) T. argyrogaster
Danh pháp hai phần
Triorla argyrogaster
Macquart, 1846

Triorla argyrogaster là một loài ruồi trong họ Asilidae. Triorla argyrogaster được Macquart miêu tả năm 1846.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Triorla argyrogaster tại Wikispecies
17373-triorla-argyrogaster-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)