User Tools

Site Tools


17369-trigonomima-plumipes-la-gi

Trigonomima plumipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Trigonomima
Loài (species) T. plumipes
Danh pháp hai phần
Trigonomima plumipes
Meijere, 1914

Trigonomima plumipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Trigonomima plumipes được Meijere miêu tả năm 1914.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Trigonomima plumipes tại Wikispecies
17369-trigonomima-plumipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)