User Tools

Site Tools


17367-trigonomima-penecyanella-la-gi

Trigonomima penecyanella
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Trigonomima
Loài (species) T. penecyanella
Danh pháp hai phần
Trigonomima penecyanella
Tomosovic, 2005

Trigonomima penecyanella là một loài ruồi trong họ Asilidae. Trigonomima penecyanella được Tomosovic miêu tả năm 2005. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Trigonomima penecyanella tại Wikispecies
17367-trigonomima-penecyanella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)