User Tools

Site Tools


17363-triclis-olivaceus-la-gi

Triclis olivaceus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Triclis
Loài (species) T. olivaceus
Danh pháp hai phần
Triclis olivaceus
(Loew, 1851)

Triclis olivaceus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Triclis olivaceus được Loew miêu tả năm 1851.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Triclis olivaceus tại Wikispecies
17363-triclis-olivaceus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)