User Tools

Site Tools


17362-trichomachimus-scutellaris-la-gi

Trichomachimus scutellaris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Trichomachimus
Loài (species) T. scutellaris
Danh pháp hai phần
Trichomachimus scutellaris
(Coquillett, 1898)

Trichomachimus scutellaris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Trichomachimus scutellaris được Coquillett miêu tả năm 1898.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Trichomachimus scutellaris tại Wikispecies
17362-trichomachimus-scutellaris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)