User Tools

Site Tools


17361-trichomachimus-paludicola-la-gi

Trichomachimus paludicola
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Trichomachimus
Loài (species) T. paludicola
Danh pháp hai phần
Trichomachimus paludicola
Lehr, 1967

Trichomachimus paludicola là một loài ruồi trong họ Asilidae. Trichomachimus paludicola được Lehr miêu tả năm 1967. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Trichomachimus paludicola tại Wikispecies
17361-trichomachimus-paludicola-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)