User Tools

Site Tools


17360-trichomachimus-pallipes-la-gi

Trichomachimus pallipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Trichomachimus
Loài (species) T. pallipes
Danh pháp hai phần
Trichomachimus pallipes
Ricardo, 1922

Trichomachimus pallipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Trichomachimus pallipes được Ricardo miêu tả năm 1922. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Trichomachimus pallipes tại Wikispecies
17360-trichomachimus-pallipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)