User Tools

Site Tools


17356-trichardis-testacea-la-gi

Trichardis testacea
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Trichardis
Loài (species) T. testacea
Danh pháp hai phần
Trichardis testacea
(Macquart, 1838)

Trichardis testacea là một loài ruồi trong họ Asilidae. Trichardis testacea được Macquart miêu tả năm 1838.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Trichardis testacea tại Wikispecies
17356-trichardis-testacea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)