User Tools

Site Tools


17355-trichardis-terminalis-la-gi

Trichardis terminalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Trichardis
Loài (species) T. terminalis
Danh pháp hai phần
Trichardis terminalis
Oldroyd, 1974

Trichardis terminalis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Trichardis terminalis được Oldroyd miêu tả năm 1974. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Trichardis terminalis tại Wikispecies
17355-trichardis-terminalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)