User Tools

Site Tools


17352-trichardis-leucocomus-la-gi

Trichardis leucocomus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Trichardis
Loài (species) T. leucocomus
Danh pháp hai phần
Trichardis leucocomus
Wulp, 1899

Trichardis leucocomus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Trichardis leucocomus được Wulp miêu tả năm 1899.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Trichardis leucocomus tại Wikispecies
17352-trichardis-leucocomus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)