User Tools

Site Tools


17351-trichardis-grisescens-la-gi

Trichardis grisescens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Trichardis
Loài (species) T. grisescens
Danh pháp hai phần
Trichardis grisescens
Engel, 1924

Trichardis grisescens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Trichardis grisescens được Engel miêu tả năm 1924.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Trichardis grisescens tại Wikispecies
17351-trichardis-grisescens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)