User Tools

Site Tools


17335-trbovlje-la-gi

Trbovlje là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Zasavska của Slovenia. Trbovlje có diện tích 58 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 18255 người. Thủ phủ khu tự quản Trbovlje đóng tại Trbovlje[1].

17335-trbovlje-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)