User Tools

Site Tools


17333-tramanda-la-gi

Tramandaí là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 143,918 km², dân số năm 2007 là 39950 người, mật độ 277,59 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
17333-tramanda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)