User Tools

Site Tools


17289-tr-n-wilson-s-wharf-la-gi

Trận Wilson's Wharf (còn gọi là Trận đồn Pocahontas) là một trận đánh trong Chiến dịch Overland của Thiếu tướng Liên bang miền Bắc là Ulysses S. Grant chống lại Binh đoàn Bắc Virginia của Đại tướng Liên minh miền Nam là Robert E. Lee.[3]

Vào ngày 24 tháng 5, Sư đoàn Kỵ binh Liên minh (khoảng 2.500 lính) của Thiếu tướng Fitzhugh Lee tấn công kho quân nhu của phe Liên bang tại Wilson's Wharf, trên sông James River ở phía Đông Thành phố Charles, Virginia. Họ bị hai Trung đoàn người Mỹ gốc Phi (khoảng 1.100 lính) của Lực lượng Da màu Hoa Kỳ (USCT) dưới sự chỉ huy của Chuẩn tướng Edward A. Wild đẩy lùi, khi Wild đang trong tiến trình xây dựng một đồn lũy tại đây mà sẽ được đặt tên là đồn Pocahontas. Trận đánh này là cuộc giao tranh đầu tiên của Binh đoàn Bắc Virginia của tướng Lee với quân Mỹ gốc Phi.

  1. ^ a ă Rhea, pp. 363-64; Salmon, p. 326; Kennedy, p. 290.
  2. ^ a ă Rhea, p. 366. Despite these numbers, Rhea reported that a "handful" of blacks were captured. Kennedy, p. 290, cites 26 Union casualties, 140 Confederate. Salmon, p. 328, states "Lee acknowledged 10 killed, 48 wounded, and 4 missing, but the Federals reported the Confederate casualties as approaching 180. On the Union side, Wild reported 7 killed and 40 wounded." Robertson, p. 231, cites 23 Union casualties and 39 Confederate (20 killed and 19 prisoners).
  3. ^ It can be argued that this engagement is more appropriately classified as part of the Bermuda Hundred Campaign. It appears as such in Salmon, pp. 325-28, and Robertson, p. 231. The National Park Service campaign classification and Gordon Rhea (Rhea, pp. 362-67) place it within the Overland Campaign.
  • Kennedy, Frances H., ed. The Civil War Battlefield Guide. 2nd ed. Boston: Houghton Mifflin Co., 1998. ISBN 0-395-74012-6.
  • Rhea, Gordon C. To the North Anna River: Grant and Lee, May 13–25, 1864. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2000. ISBN 0-8071-2535-0.
  • Robertson, William Glenn. Backdoor to Richmond: The Bermuda Hundred Campaign, April–June 1864. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1987. ISBN 0-8071-1672-6.
  • Salmon, John S. The Official Virginia Civil War Battlefield Guide. Mechanicsburg, PA: Stackpole Books, 2001. ISBN 0-8117-2868-4.
  • National Park Service battle description

Tọa độ: 37°18′24″B 76°59′48″T / 37,3067°B 76,9967°T / 37.3067; -76.9967

17289-tr-n-wilson-s-wharf-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)