User Tools

Site Tools


17278-tr-n-s-thanh-la-gi

Trần Sỹ Thanh (sinh năm 1971) là chính khách Việt Nam. Ông hiện là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn, Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội khóa XIV,[1] Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Phó Ban kinh tế Trung ương, Bí thư đảng ủy Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trần Sỹ Thanh sinh ngày 16 tháng 3 năm 1971, quê quán tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.[1][2].

Ông có trình độ học vấn trên đại học, có trình độ chính trị Cao cấp lí luận chính trị.[1]

Ông có trình độ chuyên môn là Đại học Tài chính - Kế toán.[1]

Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/06/1995, lúc 24 tuổi.[1]

Ngày 5 tháng 2 năm 2004, lúc 33 tuổi, ông được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước Việt Nam.

Ba năm sau, lúc 36 tuổi, trước khi được điều chuyển tham gia Tỉnh ủy Đắk Lắk, ông đã giữ chức Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam.

Ngày 12 tháng 11 năm 2008, ông được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê chuẩn bổ nhiệm vào chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.[3]

Ngày 3 tháng 10 năm 2010, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XV, ông được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk[4][5] và làm đại biểu tham dự Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI. Tại Đại hội Đảng toàn quốc, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương, tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ngày 4 tháng 6 năm 2012, ông thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2010 - 2015 thay người tiền nhiệm là ông Nông Quốc Tuấn về giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.[6]

Ngày 11 tháng 1 năm 2015, tại Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) đã bầu bổ sung ông vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (Khóa XI). Đến ngày 13 tháng 2 năm 2015, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Tuy nhiên chỉ 8 tháng sau, ông lại được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn và chính thức nhận chức vụ này từ ngày 28 tháng 10 năm 2015.

Sáng 24/12/2017 tại TP Lạng Sơn diễn ra Hội nghị triển khai các Quyết định của Bộ chính trị về công tác cán bộ. Ông được điều động về Ban kinh tế TƯ; giữ chức vụ Phó Ban kinh tế, kiêm Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam.[7]

17278-tr-n-s-thanh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)