User Tools

Site Tools


17259-tr-n-brandy-station-la-gi

Trận Brandy Station, còn gọi là Trận Fleetwood Hill, là cuộc giao chiến chủ yếu có Kỵ binh lớn nhất trong cuộc Nội chiến Hoa Kỳ và trên lãnh thổ Hoa Kỳ.[3] Nó diễn ra trong giai đoạn đầu của Chiến dịch Gettysburg giữa quân Kỵ binh miền Bắc dưới quyền Thiếu tướng Alfred Pleasonton và Kỵ binh miền Nam dưới quyền Thiếu tướng J.E.B. Stuart vào ngày 9 tháng 6 năm 1863.

Pleasonton tổ chức một cuộc đột kích vào quân Kỵ binh của Stuart ở Brandy Station, Virginia vào rạng sáng. Sau một cuộc chiến đấu cả ngày mà lợi thế liên tục đổi chủ, quân miền Bắc triệt thoái mà không thể phát hiện Bộ binh của Tướng Robert E. Lee đóng cứ gần Culpeper. Trận đánh này đánh dấu sự chấm dứt của ưu thế nghiêng hẳn về Kỵ binh miền Nam trên Mặt trận miền Đông. Từ thời điểm này, lực lượng Kỵ binh miền Bắc có được sức mạnh và niềm tin trong cuộc chiến.[4] Tuy không bên nào giành được thắng lợi quyết định, trận Brandy Station là một chiến thắng tinh thần của phe miền Bắc.[5] Đồng thời, trận này cũng cung cấp cho tướng miền Bắc là Joseph Hooker thông tin tình báo có giá trị về cuộc bắc chinh của quân miền Nam.[6]

Binh đoàn Bắc Virginia của miền Nam tràn vào Culpeper County, Virginia, sau thắng lợi tại Chancellorsville vào tháng 5 năm 1863. Dưới sự chỉ huy của Tướng Robert E. Lee, quân đội miền Nam tụ tập quanh Culpeper để chuẩn bị tiến hành bắc chinh tới Pennsylvania.

 1. ^ NPS
 2. ^ a ă Eicher, p.493.
 3. ^ Brandy Station Foundation. Of the 20,500 men engaged, approximately 3,000 were Union infantrymen. The Battle of Trevilian Station in 1864 was the largest all-cavalry battle of the war. According to the Civil War Preservation Trust Brandy Station was the largest battle of its kind on American soil.
 4. ^ Coddington, pp. 64-65; Sears, p. 74; Clark, p. 22; Loosbrock, p. 274; Wittenberg and Petruzzi, p. xviii.
 5. ^ Larry B. Maier, Rough and regular: a history of Philadelphia's 119th Regiment of Pennsylvania Volunteer Infantry, the Gray Reserves, trang 68
 6. ^ Frank W. Alduino, David J. Coles, Sons of Garibaldi in Blue and Gray: Italians in the American Civil War, Cambria Press, 31-12-2007. ISBN 193404380X.
 • Clark, Champ, and the Editors of Time-Life Books. Gettysburg: The Confederate High Tide. Alexandria, VA: Time-Life Books, 1985. ISBN 0-8094-4758-4.
 • Coddington, Edwin B. The Gettysburg Campaign; a study in command. New York: Scribner's, 1968. ISBN 0-684-84569-5.
 • Custer, Andie. "The Knight of Romance." Blue & Gray magazine, Spring 2005.
 • Eicher, David J. The Longest Night: A Military History of the Civil War. New York: Simon & Schuster, 2001. ISBN 0-684-84944-5.
 • Kennedy, Frances H., ed. The Civil War Battlefield Guide. 2nd ed. Boston: Houghton Mifflin Co., 1998. ISBN 0-395-74012-6.
 • Longacre, Edward G. The Cavalry at Gettysburg. Lincoln: University of Nebraska Press, 1986. ISBN 0-8032-7941-8.
 • Loosbrock, Richard D. "Battle of Brandy Station." In Encyclopedia of the American Civil War: A Political, Social, and Military History, edited by David S. Heidler and Jeanne T. Heidler. New York: W. W. Norton & Company, 2000. ISBN 0-393-04758-X.
 • Salmon, John S. The Official Virginia Civil War Battlefield Guide. Mechanicsburg, PA: Stackpole Books, 2001. ISBN 0-8117-2868-4.
 • Sears, Stephen W. Gettysburg. Boston: Houghton Mifflin, 2003. ISBN 0-395-86761-4.
 • Wittenberg, Eric J., and J. David Petruzzi. Plenty of Blame to Go Around: Jeb Stuart's Controversial Ride to Gettysburg. New York: Savas Beatie, 2006. ISBN 1-932714-20-0.
 • National Park Service battle description
 • National Park Service history and tour of the battlefield
 • CWSAC Report Update CWSAC Report Update]
 • Mary Daughtry, Gray cavalier: the life and wars of General W.H.F. "Rooney" Lee, Da Capo Press, 09-10-2002. ISBN 0306811731.
 • Beattie, Dan. Brandy Station, 1863: First Step Towards Gettysburg. Oxford: Osprey Publishing, 2008. ISBN 978-1-84603-304-9.
 • McKinney, Joseph W. Brandy Station, Virginia, ngày 9 tháng 6 năm 1863: The Largest Cavalry Battle of the Civil War. Jefferson, NC: McFarland & Co., 2006. ISBN 0-7864-2584-9.
 • Starr, Stephen Z. The Union Cavalry in the Civil War. Vol. 2, The War in the East from Gettysburg to Appomattox 1863-1865. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1981. ISBN 978-0-8071-3292-0.
 • Wittenberg, Eric J. The Battle of Brandy Station: North America's Largest Cavalry Battle. Charleston, SC: The History Press, 2010. ISBN 978-1-59629-782-1.

Tọa độ: 38°30′06″B 77°53′37″T / 38,5018°B 77,8936°T / 38.5018; -77.8936

17259-tr-n-brandy-station-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)