User Tools

Site Tools


17253-townsendia-nigra-la-gi

Townsendia nigra
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Townsendia
Loài (species) T. nigra
Danh pháp hai phần
Townsendia nigra
Back, 1909

Townsendia nigra là một loài ruồi trong họ Asilidae. Townsendia nigra được Back miêu tả năm 1909.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Townsendia nigra tại Wikispecies
17253-townsendia-nigra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)