User Tools

Site Tools


17188-tolmerus-vividus-la-gi

Tolmerus vividus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Tolmerus
Loài (species) T. vividus
Danh pháp hai phần
Tolmerus vividus
Lehr, 1981

Tolmerus vividus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Tolmerus vividus được Lehr miêu tả năm 1981. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Tolmerus vividus tại Wikispecies
17188-tolmerus-vividus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)