User Tools

Site Tools


17187-tolmerus-vadimi-la-gi

Tolmerus vadimi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Tolmerus
Loài (species) T. vadimi
Danh pháp hai phần
Tolmerus vadimi
Lehr, 1981

Tolmerus vadimi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Tolmerus vadimi được Lehr miêu tả năm 1981. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Tolmerus vadimi tại Wikispecies
17187-tolmerus-vadimi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)