User Tools

Site Tools


17186-tolmerus-unicus-la-gi

Tolmerus unicus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Tolmerus
Loài (species) T. unicus
Danh pháp hai phần
Tolmerus unicus
Becker, 1910

Tolmerus unicus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Tolmerus unicus được Becker miêu tả năm 1910.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Tolmerus unicus tại Wikispecies
17186-tolmerus-unicus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)