User Tools

Site Tools


17185-tolmerus-strandi-la-gi

Tolmerus strandi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Tolmerus
Loài (species) T. strandi
Danh pháp hai phần
Tolmerus strandi
Duda, 1940

Tolmerus strandi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Tolmerus strandi được Duda miêu tả năm 1940.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Tolmerus strandi tại Wikispecies
17185-tolmerus-strandi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)