User Tools

Site Tools


17181-tolmerus-pyragra-la-gi

Tolmerus pyragra
Asilidae Tolmerus pyragra fg01.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Tolmerus
Loài (species) T. pyragra
Danh pháp hai phần
Tolmerus pyragra
(Zeller, 1840)

Tolmerus pyragra là một loài ruồi trong họ Asilidae. Tolmerus pyragra được Zeller miêu tả năm 1840.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Tolmerus pyragra tại Wikimedia Commons
17181-tolmerus-pyragra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)