User Tools

Site Tools


17180-tolmerus-pamirensis-la-gi

Tolmerus pamirensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Tolmerus
Loài (species) T. pamirensis
Danh pháp hai phần
Tolmerus pamirensis
Lehr, 1981

Tolmerus pamirensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Tolmerus pamirensis được Lehr miêu tả năm 1981. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Tolmerus pamirensis tại Wikispecies
17180-tolmerus-pamirensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)