User Tools

Site Tools


17179-tolmerus-paganus-la-gi

Tolmerus paganus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Tolmerus
Loài (species) T. paganus
Danh pháp hai phần
Tolmerus paganus
Becker, 1923

Tolmerus paganus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Tolmerus paganus được Becker miêu tả năm 1923.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Tolmerus paganus tại Wikispecies
17179-tolmerus-paganus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)