User Tools

Site Tools


17178-tolmerus-nigrifemoratus-la-gi

Tolmerus nigrifemoratus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Tolmerus
Loài (species) T. nigrifemoratus
Danh pháp hai phần
Tolmerus nigrifemoratus
Macquart, 1839

Tolmerus nigrifemoratus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Tolmerus nigrifemoratus được Macquart miêu tả năm 1839.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Tolmerus nigrifemoratus tại Wikispecies
17178-tolmerus-nigrifemoratus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)