User Tools

Site Tools


17177-tolmerus-mixtus-la-gi

Tolmerus mixtus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Tolmerus
Loài (species) T. mixtus
Danh pháp hai phần
Tolmerus mixtus
Becker, 1908

Tolmerus mixtus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Tolmerus mixtus được Becker miêu tả năm 1908.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Tolmerus mixtus tại Wikispecies
17177-tolmerus-mixtus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)