User Tools

Site Tools


17174-tolmerus-maneei-la-gi

Tolmerus maneei
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Tolmerus
Loài (species) T. maneei
Danh pháp hai phần
Tolmerus maneei
Hine, 1909

Tolmerus maneei là một loài ruồi trong họ Asilidae. Tolmerus maneei được Hine miêu tả năm 1909.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Tolmerus maneei tại Wikispecies
17174-tolmerus-maneei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)