User Tools

Site Tools


17172-tolmerus-jacutensis-la-gi

Tolmerus jacutensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Tolmerus
Loài (species) T. jacutensis
Danh pháp hai phần
Tolmerus jacutensis
Lehr, 1975

Tolmerus jacutensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Tolmerus jacutensis được Lehr miêu tả năm 1975. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Tolmerus jacutensis tại Wikispecies
17172-tolmerus-jacutensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)