User Tools

Site Tools


17171-tolmerus-inhonestus-la-gi

Tolmerus inhonestus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Tolmerus
Loài (species) T. inhonestus
Danh pháp hai phần
Tolmerus inhonestus
Lehr, 1972

Tolmerus inhonestus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Tolmerus inhonestus được Lehr miêu tả năm 1972. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Tolmerus inhonestus tại Wikispecies
17171-tolmerus-inhonestus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)