User Tools

Site Tools


17170-tolmerus-illucens-la-gi

Tolmerus illucens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Tolmerus
Loài (species) T. illucens
Danh pháp hai phần
Tolmerus illucens
Becker, 1923

Tolmerus illucens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Tolmerus illucens được Becker miêu tả năm 1923. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Tolmerus illucens tại Wikispecies
17170-tolmerus-illucens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)