User Tools

Site Tools


17168-tolmerus-herbicola-la-gi

Tolmerus herbicola
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Tolmerus
Loài (species) T. herbicola
Danh pháp hai phần
Tolmerus herbicola
Lehr, 1967

Tolmerus herbicola là một loài ruồi trong họ Asilidae. Tolmerus herbicola được Lehr miêu tả năm 1967. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Tolmerus herbicola tại Wikispecies
17168-tolmerus-herbicola-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)