User Tools

Site Tools


17167-tolmerus-fuscus-la-gi

Tolmerus fuscus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Tolmerus
Loài (species) T. fuscus
Danh pháp hai phần
Tolmerus fuscus
Macquart, 1839

Tolmerus fuscus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Tolmerus fuscus được Macquart miêu tả năm 1839.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Tolmerus fuscus tại Wikispecies
17167-tolmerus-fuscus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)