User Tools

Site Tools


17166-tolmerus-flavipyga-la-gi

Tolmerus flavipyga
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Tolmerus
Loài (species) T. flavipyga
Danh pháp hai phần
Tolmerus flavipyga
Becker, 1923

Tolmerus flavipyga là một loài ruồi trong họ Asilidae. Tolmerus flavipyga được Becker miêu tả năm 1923.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Tolmerus flavipyga tại Wikispecies
17166-tolmerus-flavipyga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)