User Tools

Site Tools


17164-tolmerus-dimidiatus-la-gi

Tolmerus dimidiatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Tolmerus
Loài (species) T. dimidiatus
Danh pháp hai phần
Tolmerus dimidiatus
Macquart, 1839

Tolmerus dimidiatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Tolmerus dimidiatus được Macquart miêu tả năm 1839.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Tolmerus dimidiatus tại Wikispecies
17164-tolmerus-dimidiatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)